We zijn alweer een paar weken onderweg in het nieuwe jaar. Hoog tijd om Carla Hollak, hoogleraar en mede-oprichter van Medicijn voor de Maatschappij, te vragen naar haar blik op 2021. Een belangrijk aandachtspunt is de positie van de academie. “Er zijn vrij veel initiatieven gericht op het via andere modellen naar de markt brengen van een medicijn. Waar we naar toe moeten is academie-gedreven farma, het ontwikkelen en inzetten van medicijnen vanuit een wetenschappelijke context. Ik heb het vaak gezegd: dat betekent niet dat we tegenover de farmaceutische industrie staan. We hebben de bedrijven nodig. Maar we moeten onze partnerschappen anders gaan definiëren.

Voor de academische wereld betekent het wel het één en ander als je aan het roer wilt staan. Je moet niet alleen medisch en farmacologisch veel kennis hebben, maar ook weten hoe het werkt in de wereld van de ontwikkeling van medicijnen. Daarbij spelen ook wettelijke regels, prijsstelling en (eigendom van) data een belangrijke rol”, aldus Carla Hollak.

Ze geeft verder aan dat het van belang is goed samen te werken op Europees niveau. In het afgelopen jaar zijn de verschillende zeldzame ziekten-centra beter verenigd. Vanuit het platform is er ook betrokkenheid bij registers. De regievoering daarvan is cruciaal.

Wensen voor 2021

Carla Hollak: “Ik hoop dat we het komend jaar vanuit de academie nieuwe medicijnen kunnen brengen. En dat we voedingssupplementen en geneesmiddelen beschikbaar maken voor metabole patiënten. Het zou ook goed zijn als we goedkeuring van de EMA krijgen om ons register als post-marketing register te laten fungeren. Tenslotte zou een orphan drug acces protocol, een variatie op een protocol dat er voor oncologie al is, een goed idee zijn. Producten komen daarmee sneller en begeleid beschikbaar. We zijn hierover met het Zorginstituut Nederland en de zorgverzekeraars in gesprek”.