19-1-2022

Wat voor jaar was het voor Medicijn voor de Maatschappij? Op welke manieren is het platform gegroeid? In 2021 is het team van MvdM uitgebreid tot 16 man. In het tweede jaar van het platform hebben de leden dertien keer een voordracht gehouden en vijf interviews gegeven in zowel reguliere media, zoals het NOS-achtuurjournaal en NPO Radio 1, als in vakbladen. Ook hebben meer dan acht kranten en tijdschriften aandacht gegeven aan het artikel over het prijsmodel voor mexiletine, waaronder het AD en het NRC. 

Als onderzoeksgroep heeft Medicijn voor de Maatschappij een bijdrage geleverd door vijf wetenschappelijke artikelen te publiceren. Yasmin Polak publiceerde bijvoorbeeld een artikel over magistrale bereidingen. Sibren van den Berg publiceerde onder andere over een prijsmodel voor mexiletine en over drug repurposing. 

We merken daarnaast dat we meer verzoeken van artsen, apothekers en patiëntenverenigingen krijgen, zowel van binnen als van buiten Amsterdam UMC krijgen. In veel gevallen kunnen we iets voor hen betekenen om geneesmiddelen beschikbaar te maken. We hebben in 25 casussen advies gegeven. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het vorige jaar. 

Naast de directe invloed op de beschikbaarheid van geneesmiddelen, heeft MvdM ook invloed gehad op de Nederlandse politiek. In het afgelopen jaar zijn Kamervragen en moties ingediend, geïnspireerd door en naar aanleiding van de activiteiten van Medicijn voor de Maatschappij.

Meer weten over projecten? Of zelf ideeën of suggesties? Kijk eens rond op de site of neem contact op!

In de media

Bekijk hier het media-overzicht.

Meer weten over onze projecten?

Klik hier voor een overzicht van de lopende projecten.