Per september is Aylene de Jong, masterstudente farmacie uit Leiden, begonnen aan haar onderzoeksstage bij de Apotheek van het Amsterdam UMC en Medicijn voor de Maatschappij. Zij zal zich focussen op de kwaliteit van apotheekbereidingen en op de bijwerkingen die patiënten hiervan ervaren. Wat was de kwaliteit? Welke factoren beïnvloeden de kwaliteit? Wat was het bijwerkingenprofiel en hoe verhoudt dit zich tot de commerciële producten die veel duurder zijn of niet meer beschikbaar zijn? Dit zijn vragen waar Aylene zich mee bezig zal houden.

Meer weten over Aylene de Jong? Bezoek de ‘over ons’ pagina.