De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het mogelijk gemaakt om vanaf januari 2021 een add-on prestatie te krijgen voor dure geneesmiddelen die in de apotheek bereid worden. Hiermee hoopt de NZa de bekostiging van deze dure bereidingen gelijk te trekken met de bekostiging van dure geregistreerde geneesmiddelen.

Een add-on prestatie is een vergoeding voor een zorgproduct die buiten de diagnose-behandel-combinatie (DBC) valt. Het DBC-zorgproduct omvat het geheel van consulten, onderzoeken en behandelingen die een patiënt gemiddeld ondergaat in een ziekenhuis bij een bepaalde diagnose. Het ziekenhuis krijgt een vooraf vastgesteld bedrag vergoed per DBC-zorgproduct. Daarvan moeten ook eigen bereidingen betaald worden. De kosten van deze eigen bereidingen zijn vaak hoger dan de vergoeding. Het aanvragen van de add-on prestatie biedt soelaas.

Tot januari kon een add-on prestatie alleen aangevraagd worden voor een geneesmiddel waarvan een handelsvergunning in Nederland is en werd deze gedeclareerd binnen het DBC-zorgproduct. Hierdoor konden bereidingen in de apotheek niet als add-on prestatie worden aangemerkt. Deze voorwaarde is komen te vervallen. Bij aanvraag van de prestatie wordt door de NZa benadrukt dat dit alleen is toegestaan als de ontwikkeling, bereiding en inzet ervan binnen de geldende wet- en regelgeving valt. Zo moet het bijvoorbeeld een rationele therapie zijn en moeten de kosten van de bereiding meer dan €1.000 euro per patiënt per jaar zijn. Verder dient de bereiding op basis van grondstoffen gedaan te worden en niet op basis van een bestaand product.

Het maximumtarief voor add-on prestaties wordt door de NZa vastgesteld op basis van de door de apotheek aangeleverde kostprijzen. Het is verplicht om de indicatie op de nota te vermelden. Er kan alleen sprake van vergoeding zijn als het voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De zorgverzekeraars, en in sommige gevallen het Zorginstituut Nederland, beoordelen dit. Een verzekeraar kan tot twee jaar na declaratie de prestatie nog aanvechten.

Dat de NZa heeft besloten om de regelgeving omtrent de add-on prestaties te verruimen is goed nieuws voor de ziekenhuizen. Door dure apotheekbereidingen te vergoeden hoeven afdelingen binnen een ziekenhuis niet meer op te draaien voor de kosten en kunnen patiënten beter behandeld worden.

Lees meer over apotheekbereidingen