Sinds juni 2021 is er een wereldwijd tekort aan verteporfin (merknaam Visudyne). Onlangs verscheen in vakblad De Oogarts een artikel over het tekort van verteporfin. Het artikel gaat in op hoeverre het tekort van verteporfin aanleiding is voor medicijnproductie dichter bij huis. Auteur Jeroen Wapenaar sprak hierover met onze apotheker dr. Bart Jacobs.

Tekort verteporfin 
Er is een wereldwijd tekort aan verteporfin, een oogheelkundig medicijn. Een kleine groep patiënten loopt hierdoor het risico op een permanente vermindering van het gezichtsvermogen. De gevolgen van dit tekort zijn ernstig, want er is voor een aantal zeldzame oogaandoeningen geen goed alternatief.

Productie dichter bij huis?
Veel medicijnen worden buiten Europa geproduceerd. Het artikel in de De Oogarts beschouwt of het tekort aan verteporfin aanleiding is om de productie van medicatie mogelijk dichterbij huis te halen. Volgens dr. Bart Jacobs moeten we verder kijken dan de Nederlandse grenzen en zorgvuldig het totale financiële plaatje in ogenschouw nemen. Het is volgens hem belangrijk om in kaart te brengen welke medicijnen zeldzaam zijn en wat de impact is van een mogelijk tekort. 

dr. Jacobs vraagt zich in het artikel het volgende af:

‘Wordt de prijs van een medicijn dat dicht bij huis wordt ontwikkeld en geproduceerd hoger dan het reeds bestaande, maar minder goed beschikbare, alternatief uit een ander land, en zo ja, wie betaalt het prijsverschil? Dat is een ingewikkelde vraag.’

Medicijn voor de maatschappij zet zich in voor duurzame en betaalbare beschikbaarheid van medicijnen voor zeldzame ziekten. Als kennisplatform geven we advies bij acute beschikbaarheidsproblemen en dragen we bij aan de kennis over actuele problemen. 

Lees hier het hele artikel in De Oogarts.

Referenties:

Wapenaar, J. (2021). Tekort verteporfine aanleiding voor meer eigen productie van medicatie? De Oogarts, 2(4), 20-22. https://deoogarts.nl/jaargangen/2021/4-dec/tekort-verteporfine-aanleiding-voor-meer-eigen-productie-van-medicatie.html


dr. Bart Jacobs