Mexiletine wordt in de klinische praktijk al meer dan 40 jaar gebruikt bij de behandeling van levensbedreigende hartritmestoornissen en de laatste jaren ook voor de spierziekte niet-dystrofische myotonie. Een recente goedkeuring als weesgeneesmiddel door de EMA had als gevolg dat de beschikbaarheid in Nederland ter discussie kwam. Dit kan grote gevolgen hebben voor patiënten, jong én oud. Onderzoekers van het Amsterdam UMC tonen in een nieuwe publicatie het belang van het medicijn aan voor patiënten met hartritmestoornissen.

 

Ondanks dat mexiletine een al lang bekend medicijn is, zijn er relatief weinig patiënten die het gebruiken. De patiënten die dit middel gebruiken zijn er vaak erg afhankelijk van. Mexiletine is in verband met het beperkte gebruik al vele jaren geleden in de meeste landen in Europa van de markt gehaald door de fabrikant, waarschijnlijk omdat er te weinig winst mee werd behaald. Hierdoor nam de beschikbaarheid van het middel drastisch af en was mexiletine alleen nog te verkrijgen door het te importeren uit andere landen buiten Europa. 

Sinds 2018 is mexiletine via een bijzondere constructie weer geregistreerd in Europa: als weesgeneesmiddel voor zeldzame spierziekten. De prijs waarvoor het sindsdien op de markt wordt aangeboden is vele tientallen malen hoger dan waarvoor het eerder op de markt verkrijgbaar was en ook vele malen hoger dan het product dat geïmporteerd werd. Dit leidde, uiteraard, tot problemen met de vergoeding.

Indicaties van mexiletine
1 Behandeling van patiënten met een hoog risico op (levensbedreigende) ritmestoornissen met onvoldoende effect van de andere beschikbare behandelingen.
2Behandeling van patiënten met het lange QT syndroom en (hoog risico op) levensbedreigende ritmestoornissen
3Symptomatische behandeling van
myotonie bij volwassen patiënten met niet-dystrofische myotone aandoeningen

Zowel voor de patiënten met spierziekten, als voor de hartpatiënten werd de toegang tot de behandeling met mexiletine dus beperkt. Dit is problematisch, omdat de patiënten afhankelijk zijn van de behandeling met mexiletine en er geen alternatief medicijn is. Eerder is hier al door Medicijn voor de Maatschappij aandacht aan besteed. Voor hartpatiënten, die effectief behandeld werden met mexiletine, was hiermee een onzekere periode aangebroken.

Om het belang van mexiletine voor behandeling van levensbedreigende hartritmestoornissen aan te tonen hebben onderzoekers van het Amsterdam UMC nu de wereldwijde ervaring met het middel samengevat in een overzichtsartikel (systematic review). Voor dit overzichtsartikel zijn alle 221 wetenschappelijke publicaties onderzocht en samengevat. De resultaten van het onderzoek laten zien dat mexiletine effectief en veilig is ter behandeling van hartritmestoornissen. Het medicijn is effectief bij zowel patiënten met aangeboren hartafwijkingen, als bij patiënten die gedurende het leven de gevaarlijke hartritmestoornissen ontwikkelen. De resultaten benadrukken hoe belangrijk het is dat mexiletine goed beschikbaar blijft.

Prijs voor mexiletine berekenen

Lees hier het hele artikel (Engels)

Het onderzoek, dat mede is uitgevoerd door onderzoekers van Medicijn voor de Maatschappij, is nu gepubliceerd in een vaktijdschrift. Hiermee is de noodzaak van de beschikbaarheid van mexiletine in Europa wetenschappelijk aangetoond. Met deze bijdrage hoopt Medicijn voor de Maatschappij bij te dragen aan het weer goed beschikbaar komen van mexiletine.