Binnen Medicijn voor de maatschappij worden verschillende onderzoeken gedaan. Colinda Post is 1 januari 2021 gestart met haar promotieonderzoek naar de tijdige beschikbaarheid van oncologische middelen. Dit onderzoek doet ze naast haar werk als medisch oncoloog.

Actueel

Het onderwerp van Colinda’s onderzoek is actueel. Het belang ervan wordt onderstreept door de Kamerbrief van 18 maart 2021 waarin de aankondiging is opgenomen welke nieuwe geneesmiddelen kandidaat zijn voor ‘de sluis’. Als een geneesmiddel duur is en in het ziekenhuis gebruikt gaat worden, kan het na toelating tot de Europese markt door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de sluis worden gezet. In de praktijk betekent dat dat het medicijn nog niet beschikbaar is voor patiënten, totdat er afspraken zijn over het gebruik en de prijs. Er zitten veel nieuwe kankermedicijnen in de sluis en ook de aangekondigde sluiskandidaten zijn veelal oncologische geneesmiddelen.

Onderzoek naar vergoeding

Colinda doet onderzoek naar de vergoeding van kankermedicijnen: “In mijn praktijk als medisch oncoloog zie ik met enige regelmaat enthousiasme over de uitkomst van een studie. Maar vaak laat de beschikbaarheid van het middel voor alle patiënten met die aandoening in Nederland dan nog enige tijd op zich wachten. Ik wil onderzoeken welke factoren bepalen of een oncologisch middel wel of niet vergoed wordt en hoeveel tijd de verschillende onderdelen van de procedure in beslag nemen.”

Off-labelgebruik voor zeldzame kankers

Naast nieuwe medicijnen die op de markt komen, gebeurt het bij kankermedicijnen vaak dat die ook blijken te werken voor heel zeldzame kankers die niet in de bijsluiter vermeld staan . Maar in sommige gevallen wordt dat ‘off-labelgebruik’ niet vergoed. Colinda wil ook dat veranderen met de uitkomsten van haar onderzoek: “Mijn doel is om met dit inzicht een model te ontwikkelen om de beschikbaarheid van oncologische- en andere dure geneesmiddelen te versnellen/verbeteren met doelmatige inzet voor een verantwoorde prijs.”

Colinda Post

Lees meer over ons onderzoek