Inkoop van Gaucher enzymen

De ziekte van Gaucher is een hele zeldzame ziekte. Het Amsterdam UMC is het nationale expertisecentrum voor deze aandoening. Al vele jaren is hiervoor een zeer effectieve behandeling beschikbaar: enzymtherapie. Momenteel zijn er twee enzymtherapieën beschikbaar die allebei erg duur zijn.

Overheveling en inkoop

Deze enzymen zijn nu verkrijgbaar via de lokale apotheek. Met het ministerie van VWS is afgesproken om de middelen “over te hevelen” naar de ziekenhuiszorg. Traditioneel zorgt het ziekenhuis dan zelf voor inkoop, waarbij een korting verkregen kan worden. Maar dat is niet transparant en kan leiden tot belangenverstrengeling.

Wat doet Medicijn voor de Maatschappij?

Medicijn voor de Maatschappij werkt samen met verzekeraars om de inkoop van de medicijnen zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Daarbij houden we een transparant model aan: we willen dat een eventuele prijsdaling van de enzymen na onderhandeling ten goede komen aan de premiebetaler. Ook zorgen we samen met de patiëntenorganisatie VKS dat patiënten geen nadelen ondervinden en goede thuiszorg krijgen. Maar om ons werk als expertisecentrum optimaal te kunnen blijven doen, willen we een vaste ondersteuning krijgen van de verzekeraars. Zo kunnen we ons onderzoek naar deze ziekte voortzetten, zonder dat we afhankelijk zijn van geld van de farmaceutische industrie.

Projectleider: Prof. dr. Carla Hollak