Wanneer is importeren een optie?

Importeren is een optie als het medicijn niet in Nederland, maar wel in een ander land is geregistreerd. Importeren kan alleen als de IGJ daarvoor toestemming heeft verleend.

IMPORTEREN (DE 3.17 ROUTE) - ALS U EEN GESCHIKT medicijn kent dat alleen elders op de wereld verkrijgbaar is. Door: arts, apotheker, groothandel, fabrikant.
TOESTEMMING VRAGEN BIJ IGJ
-Voor geneesmiddelen zonder registratie voor nederland of EU (maar wel elders geregistreerd)
-Met verklaring van de behandelend arts
-Goedkeuring nodig van zorgverzekeraar
-Patiënt moet ook toestemming geven
LET OP importregels verschillend per land
Nadeel 1: Geen zekerheid over langdurige beschikbaarheid
Nadeel 2: geen afweging over kwaliteit, effectiviteit en veiligheid gemakat door een Europese bevoegde instantie
Nadeel 3: Veel administratie voor apotheker

Voordeel 1: Geneesmiddel toch beschikbaar voor patiënt.

De apotheek, groothandel, fabrikant of apotheekhoudend huisarts kan deze toestemming aanvragen. Daarvoor moet de aanvrager een artsenverklaring overleggen.

Voor de vergoeding van het geïmporteerde medicijn heeft de apotheek goedkeuring nodig van de zorgverzekeraar. De voorschrijvend arts moet onderbouwen waarom het geneesmiddel in dit geval noodzakelijk is voor de betreffende patiënt. De zorgverzekeraar geeft dan doorgaans voor 3 of 6 maanden toestemming voor de vergoeding.

Regels voor importeren van geneesmiddelen binnen en buiten de EU

Met welke importregels u te maken krijgt, hangt af van de situatie: gaat het om een medicijn met een marktvergunning in een of meer EU-landen (waaronder Nederland) of om een medicijn dat nog geen marktvergunning in Nederland heeft? U kunt in de Geneesmiddeleninformatiebank nagaan of er een Nederlandse marktvergunning is. Op de website van de EMA kunt u opzoeken of er een Europese marktvergunning is. Helaas is er niet een database waarin alle nationale marktvergunningen staan, maar de verschillende nationale databases zijn wel voor u op een rij gezet.

Alle importregels vindt u op de websites van de IGJ en het CBG.

Terug naar de routekaart