Wanneer is apotheekbereiding een optie?

Een apotheekbereiding of magistrale bereiding is in principe altijd een optie. Van oudsher was de apotheek de plaats waar medicijnen werden gemaakt en elke apotheker wordt daar tot op de dag van vandaag ook voor opgeleid.

MAGISTRALE BEREIDING (apotheekbereiding)
Als u urgent een geneesmiddel nodig heeft voor uw patiënt, dat niet op een andere manier beschikbaar is.
APOTHEEKBEREIDING = magistrale bereiding en voorraadbereiding. De apotheek maakt zelf een medicijn in plaats van een fabriek. Conform eisen en kwaliteitsnormen volgens de wet en beroepsnormen.
DOOR apotheker met bereidingsruimte of gespecialiseerde bereidingsapotheek via collegiale doorlevering. LET OP! Bij collegiale doorlevering gelden extra regels en voorwaarden.
De grondstoffen moeten natuurlijk wel beschikbaar zijn. Vaak is het bereiden erg arbeidsintensief.
Nadeel 1: Niet altijd haalbaar: niet alle bestanddelen zijn verkrijgbaar of geschikt
Nadeel 2: Geen structurele oplossing voor de beschikbaarheid van het medicijn.
Voordeel 1: Altijd toegestaan, ook bij een geregistreerd product of een patent.

Binnen de geldende kaders is een apotheekbereiding altijd toegestaan. Ook als het recept een geregistreerd product betreft of als er nog intellectueel eigendom op rust. In de praktijk blijft de apotheekbereiding echter voornamelijk beperkt tot kleinschalige bereidingen voor een individuele patiënt.

Er zijn drie situaties waarin apothekers kiezen voor een magistrale bereiding: (1) om een medicijn geschikt te maken voor een specifieke patiënt, (2) omdat het medicijn niet verkrijgbaar is, (3) om een medicijn te maken voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek. Lees meer over deze situaties.

In 2019 zijn de regels voor vergoedingen van magistrale bereidingen veranderd. Nu worden ook magistrale bereidingen vergoed als er een gelijkwaardig medicijn op de markt is. Dit is belangrijk in bijvoorbeeld een geval dat een medicijn wel door de EMA is goedgekeurd, maar nog niet is opgenomen in het basispakket of wanneer de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderhandelt met een fabrikant. In die periode wordt een magistrale bereiding dus ook vergoed.

Terug naar de routekaart